01 March 2018 / Nyheter

Hur påverkas du av det nya bilskattesystemet Bonus/Malus?

Den 1 juli 2018 träder Sveriges nya skattesystem för fordon – Bonus/Malus – i kraft.  Men vad är det egentligen? Och vad betyder det för dig? Vi på Mercedes-Benz Sverige har ställt samman svar på några av de vanligaste frågorna. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer detaljerad information.

Frågor och svar om Bonus/Malus
(Transportbilar)

1.Vad är Bonus/Malus?

Bonus/Malus är en ny beräkning av fordonsskatt för nya fordon.

Bonus gäller för fordon med utsläpp av max 60 gram CO2/km, samt gasbilar.
Ingen CO2 avgift för fordon med utsläpp mellan 60-95 g.
Malus (höjd fordonsskatt) gäller för fordon med utsläpp av mer än 95 gram CO2/km.

Dieselbilar får dessutom ett extra miljötillägg.

2. När börjar Bonus/Malus att gälla?

Den 1 juli 2018.

3. Vilka fordon påverkas av Bonus/Malus?

Bonus/Malus berör både personbilar och lätta lastbilar upp till 3500 kg. Det gäller bara nya fordon, som är registrerade från 1 juli 2018 och tillverkade 2018.

Bilar som redan är i trafik före den 1 juli 2018 omfattas inte.

4. Hur kommer den nya fordonsskatten att beräknas?
Den nya skatten – Malus – kommer bara att gälla under bilens första tre år. I botten ligger en grundavgift på 360 kronor och därefter delas skatten upp i olika nivåer av avgifter baserat på hur mycket koldioxid/km fordonet avger. Bilar som släpper ut högst 60 gram CO2/km får istället Bonus.

Skatten blir alltså som följer:

• Grundavgift: 360 kr/år
• CO2-utsläpp mellan 60 – 95 gram/km: Ingen CO2 avgift.
• CO2-utsläpp mellan 95 och 140 gram/km: 82 kr gram
• CO2-utsläpp över 140 gr/km: 107 kr/gram 
För dieselbilar tillkommer avgifterna enligt punkt 5 nedan.

5. Vad gäller för dieselbilar?

Alla dieselbilar får alltid ett extra miljötillägg samt ett rörligt bränsletillägg, enligt nedan:

• 250 kr i fast miljötillägg för dieselbilar
• Bränsletillägg för dieselbilar med 13,52 kr/gram

Räkneexempel: En Vito 111 CDI som drar 6,3 l/100 km har CO2-utsläpp på 164 g/km. Den överskrider alltså det första gränsvärdet 95 gram med 45 gram och det andra gränsvärdet (140 gram) med 24 gram.

Grundavgift = 360 kr
CO2 avgift 1: – 45 gram x 82 kr = 3.690 kr
CO2 avgift 2: – 24 gram x 107 kr = 2.568 kr
Miljötillägg diesel = 250 kr
Bränsletillägg diesel = 164 gram x 13,52 kr = 2.217 kr

Summa: 9.085 kr/år

6. Har vissa bilar vare sig Bonus eller Malus

Bilar som förbrukar 60-94 gram CO2/km samt bilar som kan köras på alternativa drivmedel (t ex Etanol) får ingen Malus, men heller ingen Bonus. De kommer bara att ha grundskatten på 360 kronor.

Om de är dieseldrivna så får de dock avgifterna för diesel som du kan läsa om.

7. Kan jag minska kostnader genom att planera mina investeringar?

Om du planerat att investera i ett nytt fordon som drabbas av Malus efter den 1 juli, så sparar du pengar om du gör investeringen så att bilen är registrerad innan dess.

8. Kommer beräkningen av förmånsvärdet på tjänstebilar att förändras nu?

Ja, förmånsvärdet för tjänstebilar kommer att justeras från och med den 1 juli 2018. Basbeloppet sänks och istället läggs bilens Malus på förmånsvärdet.
Liksom för själva Bonus/Malus gäller detta bara bilar som registrerats fr.o.m. den 1 juli.

De nya reglerna för bilar som registrerats fr.o.m. 1 juli 2018 är:

• 29% Basbelopp (tidigare 31,7%)
• Nybilspris * 75% av statslåneräntan (oförändrat)
• 9% av nybilspriset (oförändrat)
• Lyxbilstillägg 20% överstigande 7,5 prisbasbelopp (oförändrat)
• Bilens MALUS (Nytt!)

Trängselavgifter och infrastrukturavgifter vid privat körning blir förmånsbeskattade (Gäller alla bilar – Nytt redan fr o m 1 januari 2018)

9. Vi har en Sprinter 319 årsmodell 2012 och tänker köpa en Vito 109 CDI årsmodell 2018 i höst i företaget. Hur påverkas vi av Bonus/Malus?

Sprintern påverkas inte alls eftersom den redan är i trafik. Om Viton registreras efter den 1 juli så får den Malus enligt tabellen nedan i tre år. Om den registreras före dess påverkas den inte.

10. Det heter ju Bonus/ Malus – vad är det man får bonus för?

Bonusen ersätter dagens Supermiljöpremie och ges till fordon som släpper ut 0 – 60 gram CO2/km. Bonusen är max 60.000 kronor (rena elbilar och vätgasbilar med 0 gram CO2/km), och minskar sedan med 833 kronor per gram CO2/km, men kan aldrig vara mer än 25% av bilens nypris.

Du får dock alltid minst 10.000 kr, och det får du även om du köper en bil som går att köra på fordonsgas.

Pengarna betalas ut i efterhand till bilköparen efter ansökan. (tidigast 6 månader efter inköp).

Fordon som drivs med alternativa drivmedel, t ex E85, får ingen Bonus, men heller ingen Malus.

11. Jag har hört att det är andra Bonus-regler för företag. Stämmer det?

Ja. Bonus beräknas på samma sätt, men taket är inte 25% av nypriset utan max 35% av skillnaden mellan vad bilen kostar och vad en bil med konventionell drivning kostar.

Du kan med andra ord få maxbeloppet 60.000 om miljöbilen kostar 171.500 kronor mer än den konventionella bilen.

12. Hur mäts utsläppen?

EU:s nuvarande testkörcykel, NEDC, som används för att ange bilarnas utsläpp, håller på att ersättas av en ny metod som kallas WLTP och som ska vara fullt igång 1 januari 2020. Den ska bättre visa bilarnas utsläpp vid verklig körning.

Eftersom det ännu inte är klart hur WLTP kommer att påverka bilarnas utsläppsvärden kommer NEDC att tillämpas under en övergångsperiod 1 sept 2018 – 1 januari 2020 och ligga till grund för MALUS.

Om båda värdena är framtagna är det det högre värdet som ska ligga till grund för fordonsbeskattningen.

Med hjälp av uträknaren nedan kan du ta reda på vad din skatteförändring blir.
Välj modell eller fyll i co2-utsläpp.

Välj modell

Välj Citan 109 CDI Skåp Citan 111 CDI Skåp Vito 111 CDI Skåp Manuell Vito 116 CDI Skåp Automat Vito 119 CDI Skåp Automat + 4x4 Sprinter 211 CDI Skåp Fighter Automat Sprinter 316 CDI Chassi med påbyggnation Sprinter 316 CDI Skåp Automat Sprinter 319 CDI Skåp Automat V-Klass 250d Automat V-Klass 250d Automat + 4MATIC X-Klass 250d PROGRESSIVE Automat + 4MATIC
Beräkna

Egen uträkning


Bensin Diesel
Beräkna

Vill du veta ännu mer om Bonus / Malus kan du besöka Transportstyrelsens informationssida.