Digital registrering

Alltid översikt över viktiga uppgifter om vagnparken.

Med ”digital registrering” via Mercedes PRO connect får du snabb åtkomst till viktiga uppgifter om din vagnpark. Till exempel sparas alla uppgifter om genomförda körningar och kan när som helst hämtas av vagnparkschefer eller förare. Det hjälper till att optimera körningar och att skilja privata körningar från körningar i tjänsten.


1 Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

Översikt över de största fördelarna:

  • Tidsbesparing tack vare digital insamling och registrering av alla körningar
  • Körningsregistrering och -dokumentation enligt lagar och förordningar
  • Potential för ruttoptimering tack vare översiktlig visning av körda rutter
  • Transparens betr. körningar i tjänst/privat
  • Tydlig visning av fordonsanvändningen vid skador på bilen eller påföljder på grund av trafiköverträdelser

 

Tillbaka