Drivlinor för Nya Sprinter

Nu kan du välja Sprinter med framhjulsdrift, bakdrift eller fyrhjulsdrift


Framhjulsdrift i nya Mercedes Sprinter.

Framhjulsdrift

Bilarna med framhjulsdrift har ett förmånligt ingångspris, extra nyttolast och lägre lastkant jämfört med bilar med bakhjulsdrift. För att inte nämna det utmärkta greppet när bilen är lätt lastad. Exklusiv för denna drivningsvariant är den nya automatväxellådan 9G-TRONIC.

Bygg din Sprinter

Bakhjulsdrift i nya Mercedes Sprinter.

Bakhjulsdrift

Bakhjulsdriftens separation av drivning och styrinrättning förbättrar körkomforten och optimerar vänddiametern. Köregenskaperna blir mer dynamiska, särskilt med de kraftfullare motortyperna. Även vid körning med släpvagn märks fördelarna med bakhjulsdrift.

Fyrhjulsdrift i nya Mercedes Sprinter.

Fyrhjulsdrift

Den inkopplingsbara fyrhjulsdriften förbättrar greppet, särskilt vid dåliga väder- eller vägförhållanden, och höjer därmed körsäkerheten och dynamiken.  För tuffare insatsområden kan dessutom en navreduktion beställas. För första gången finns också automatväxellådan 7G-TRONIC PLUS för Sprinter med fyrhjulsdrift. Denna ger utmärkt växlingskomfort och hög bränsleeffektivitet.


Motorn bakom framgången

Drivlinor och motor i nya Mercedes Sprinter.

Drivkraften bakom Nya Sprinter

Framgång kräver en stark drivkraft: Den 4-cylindriga dieselmotorn i tre effektklasser och V6-dieselmotorn i Sprinter kombinerar kraft och driftsekonomi på ett föredömligt sätt. Bränsleförbrukningen hos de beprövade motorerna har kunnat sänkas ytterligare, till exempel genom en reducering av den inre friktionen. Alla motortyper finns med både manuell1 och automatisk växellåda.

Tack vare SCR-dieseltekniken (Selective Catalytic Reduction) uppfyller Sprinter de hårda kraven i utsläppsklass Euro 6 och Euro VI. Den här tekniken reducerar utsläppet av kväveoxider från dieselmotorer genom att leda avgaserna genom en katalysator och omvandla kväveoxider2 till kväve och vatten med hjälp av den vattenbaserade tillsatsen AdBlue®.

Bygg din bil

1 Den 6-växlade manuella växellådan (standard) i kombination med den 6-cylindriga dieselmotorn OM642 kan preliminärt beställas från fjärde kvartalet 2018. 2 Till kväveoxiderna (NOx) räknas kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).