Effektiv körstilsanalys

Varaktigt lägre bränsle- och stilleståndskostnader.

Med Mercedes PRO connect får du digitala tjänster som ger förare och vagnparksledning tillförlitliga uppgifter om körsättet och möjliggör en ”effektiv körstilsanalys”. Med hjälp av dessa uppgifter kan körstilen optimeras beträffande bränsleförbrukning och slitage. Resultatet är att du sänker dina kostnader och din vagnpark blir mer lönsam.

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

Översikt över de största fördelarna:

  • Lägre bränsleförbrukning och reducerade bränslekostnader
  • Potential för kostnadsbesparing tack vare färre reparationer efter olycka och kortare stilleståndstider eftersom slitdelarna håller längre
  • Mindre outnyttjad arbetstid på grund av fordonshaverier till följd av minskat slitage
  • Ökad medvetenhet om säker och ekonomisk körning
  • Högre tillförlitlighet hos bilen tack vare lägre slitage
  • Möjlighet att belöna bränslesnål körning och effektivt utnyttjande av vagnparken

 

Tillbaka