Effektiv vagnparksadministration

Översikt över bilarnas status och var de befinner sig.

Konnektivitets- och vagnparkslösningen Mercedes PRO connect främjar en ”effektiv vagnparksadministration” genom att hjälpa vagnparksledningen att behålla överblicken och planera körningar snabbt och flexibelt. Med den här lösningen kan du när som helst använda funktionen för att se bilens status eller lokalisera den. Det hjälper dig att optimera kapacitetsutnyttjandet tack vare en förutseende och flexibel planering, vilket också ökar produktiviteten i ditt företag.

Översikt över de största fördelarna:

  • Ständig översikt över bilarna i vagnparken och deras status, till exempel bränslenivån
  • Mindre tidsåtgång eftersom det administrativa arbetet underlättas
  • Bättre utnyttjande av vagnparken tack vare flexibel och förutseende planering
  • Snabbare orderbearbetning – vilket möjliggör även kortfristiga uppdrag
  • Stöldvarning tack vare ökad transparens och aktiv information
  • Högre produktivitet eftersom verktyget för fordonsadministration underlättar planeringen
  • Tidsbesparing tack vare effektiv orderhantering och optimerad ruttplanering
  • Potential för kostnadsbesparingar tack vare information vid misstänkt stöld eller missbruk

 

Tillbaka