Förbättrad navigation

Snabbt och direkt till målet med all information som behövs.

Med Mercedes PRO connect får du digitala tjänster som kan förse dig med all relevant information för en trevligare körupplevelse genom ”förbättrad navigation”. Trafikdata i realtid, ständigt aktuella kartdata samt olika multimedie- och navigationsfunktioner hjälper dig att hitta den bästa rutten för tillfället.

1Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

Översikt över de största fördelarna:

  • Nå ditt mål snabbare tack vare bästa möjliga ruttplanering och omledning vid köer
  • Navigation av senaste version tack vare aktuellt kartmaterial
  • Tidsbesparing under körningarna tack vare diverse multimedie- och navigationsfunktioner, till exempel att skicka intressepunkter (POI) från verktyget för fordonsadministration direkt till bilen
  • Föraren hittar bättre1 tack vare aktuellt kartmaterial, vilket innebär mer avspänd körning

 

Tillbaka