Förbättrat stöd

Hjälper dig att spara tid och pengar.

Mercedes PRO connect ger dig ”förbättrat stöd” så att du kan använda din bil på ett ännu mer ekonomiskt sätt. Du kan planera servicearbeten i god tid så att dessa kan utföras mer effektivt. Du tjänar på att din bil är driftklar i största möjliga utsträckning. Om du ändå skulle behöva stöd ute på vägarna får du snabbt hjälp.

Översikt över de största fördelarna:

  • Minskade stilleståndstider tack vare bättre möjligheter att planera verkstadsbesök och vare serviceåtgärder som du känner till redan i förväg
  • Tidsbesparing tack vare enklare bokning och hantering av servicetider på verkstaden
  • Överskådliga tidsbokningar och kostnader för kommande servicearbeten
  • Snabb och anpassad hjälp vid en olycka eller ett haveri
  • Du slipper extrakostnader på grund av haverier tack vare optimerade service- och reparationsprocesser
  • Reducerad tidsåtgång på verkstaden tack vare mer effektiva processer
  • Ökad säkerhet under körning eftersom det alltid har utförts underhåll på bilen

 

Tillbaka