Mobil manövrering av bilen

Fjärrstyr flera funktioner i bilen online.

Mercedes PRO connect erbjuder ”mobil manövrering av bilen” som gör det möjligt att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Även när din bil inte befinner sig i närheten kan du bland annat kontrollera om dörrarna är låsta eller om de elektriska rutorna stängda.

Översikt över de största fördelarna:

  • Mobil manövrering av bilen sparar tid eftersom det fungerar även när bilen inte finns inom synhåll
  • Enkel åtkomst till bilen utan bilnyckel för flera användare
  • Förbättrat stöldskydd eftersom olåsta dörrar kan registreras och låsas även när du inte befinner dig vid bilen
  • Mindre tid till organisering eftersom du har åtkomst till bilen även utan bilnyckel
  • Förbättrade arbetsprocesser eftersom lastutrymmet för lossning och lastning kan fjärrupplåsas

 

Tillbaka