07 June 2017 / Lastbilar

Dalmasar på spåret med Mercedes

När växlarna fryser, när det behövs röjas upp efter en storm, eller när det blivit brott på järnvägsrälsen – då är det Dala Rail & Snow som kör ut och fixar biffen. Borlängeföretaget har sjutton Mercedes-Benz, täcker både Sverige och Norge, och arbetar dygnet runt i alla väder.

– Vi har kört Mercedes sedan 2015 när vi valde att helt gå över från ett annat märke. Det har rullat på bra, det är bra kvalitet på dem och de är väldigt driftsäkra. Dessutom fick vi en bra kontakt med återförsäljaren på Hedins Bil i Borås och började handla av honom, berättar Dala Rails VD Karl Björklund.

Ett av arbetslagen från Dala Rail & Snow tillsammans med två Citat och en Sprinter. Foto: Stefan Nilsson
Ett av arbetslagen från Dala Rail & Snow tillsammans med två Citan och en Sprinter.

Familjeföretaget Dala Rail & Snow grundades 2012, har 38 anställda och ansvarar för att bygga, underhålla och laga järnväg i hela Sverige och Norge. De åker ut när något gått sönder eller snön ligger tung över spåren, arbetar ofta nattetid när det inte går så många tåg, och har befogenhet att stänga av spåren när de ska ut och åtgärda olika problem.

– Vi har hand om andras personsäkerhet vid olyckor, och vår egen när vi ska ut med våra maskiner och åtgärda något. Vi kan till exempel åka ut på akut rälsbrott, korsningsbyte i växel eller när elledningar fallit ner.

Närheten till järnvägsspåren är farlig och det gäller att säkra arbetsplatsen. Här spårbyte utanför Växjö. Foto: Stefan Nilsson
Närheten till järnvägsspåren är farlig och det gäller att säkra arbetsplatsen. Här gör Dala Rail & Snow ett spårbyte utanför Växjö.

– Det kan handla om att rensa, röja upp och skapa trygghet där det behövs. Bilarna är våra arbetsredskap, de är det rullande kontoret och vi har ständig jour, fortsätter Karl Björklund.

Dala Rails senaste Mercedes-Benz levererades precis och just nu har de sex Sprinter, åtta Citan och tre Vito. Bilarna är helsvarta med firmanamnet snett stripat i vitt på bakre delen och de tre modellerna har sina olika användningsområden.

När personalen från Dala Rail & Snow är ute och arbetar stängs järnvägssträckan ofta av. Foto: Stefan Nilsson
När personalen från Dala Rail & Snow är ute och arbetar stängs järnvägssträckan ofta av.

Sprintrarna går främst som svetsbussar och är utrustade med tunga verktyg för svetsning av järnväg. Fullastade väger de 3,5 ton och det är en syn att se banteknikerna arbeta om natten när svetslopporna blixtrar mot det svarta.

– Vito är mer av en ban- och rälsbyggarbil, den kan transportera fem personer och rymmer ändå mycket verktyg. Citanerna har vi som transportbilar för säkerhetstillfällen vid järnvägen. Den kan transportera två bantekniker eller vägvakter och används när vi inte behöver så mycket utrustning.

Dala Rail & Snow. Foto: Stefan Nilsson
Sprintern rymmer tung svetsningsutrustning.

Kommer ett larm om påkört vilt på spåren tar Dala Rail en Citan och åker ut och plockar upp djuret. Har något hänt långt ute på järnvägslinjen använder sig de anställda av en rälsgående maskin för att komma ut på plats.

Dala Rail använder sig av många olika arbetstekniker, till exempel termitsvetsning där spåren svetsas samman så att skarven som annars skapar det karakteristiska rälsdunkandet försvinner. Foto: Stefan Nilsson
Ett arbetslag från Dala Rail & Snow kan vara upp till 15 man.

– Sveriges järnvägsnät har ett stort upprustningsbehov och vi har hur mycket jobb som helst. Vi arbetar bland annat med att neutralisera räls så att det inte ska bli solkurvor om sommaren, förklarar Karl Björklund.

– Då spänner man loss rälsen, lägger upp den på en rulle och spänner på en hydraulikkolv så att rälsen kan andas i både plus- och minusgrader. Därefter dras den till rätt längd, svetsas ihop och läggs ut igen – nu neutraliserad.

Gnistregn i natten när Dala Rail är ute och jobbar.
När det inte går att komma nära som på den här bilden används i stället rälsgående fordon. Arbetet görs oftast på natten för att störa tågtrafiken så lite som möjligt.

Dala Rails arbetsuppgifter skiftar med årstiderna, snöar det ymnigt om vintern och växlarna ger upp är det personal från Dala Rail som kör ut och skottar snö och rensar bort is. Ofta ligger järnvägsväxlarna fritt, när det börjar blåsa i öppna landskap täcks de snabbt av snö. Företaget sköter även snöröjning längs järnvägsspåren.

Dala Rail använder sig av många olika arbetstekniker, till exempel termitsvetsning där spåren svetsas samman så att skarven som annars skapar det karakteristiska rälsdunkandet försvinner. Foto: Stefan Nilsson
Dala Rail & Snow använder sig av många olika arbetstekniker, till exempel termitsvetsning där spåren svetsas samman så att skarven som annars skapar det karakteristiska rälsdunkandet försvinner.

­– Det roligaste med att driva det här företaget är att få träffa alla nya människor och se och uppleva både Sverige och Norge i alla väderlekar. Majoriteten av de anställda bor i Borlänge, vi har folk i Sveg och Åmål också, men samtliga pendlar med arbetsuppgifterna till olika delar av länderna. De bor på hotell och vandrarhem från nordligaste Norge till sydligaste Sverige och det skapas en speciell arbetsgemenskap där alla umgås med varandra även på fritiden, avslutar Karl Björklund.

Text: Caroline Alesmark
Foto: Stefan Nilsson

Dala Rail & Snow.
Dala Rail & Snow.

Dala Rail & Snow. Foto: Stefan Nilsson

 

Dala Rail & Snow.

Dala Rail & Snow.
Dala Rail & Snow.

Dala Rail & Snow. Foto: Stefan Nilsson

Dala Rail & Snow. Foto: Stefan Nilsson

Dala Rail & Snow Foto: Stefan Nilsson