PRO Fjärrstyrning

Alltid inom räckhåll.

  • Fjärrstyr olika funktioner i fordonet, bland annat lås och parkeringsvärmare.
  • Enkel åtkomst utan bilnyckel för flera användare.
  • Förenklad hantering eftersom lastutymmet för lossning och lastning kan fjärrupplåsas.
  • Förbättrat stöldskydd eftersom olåsta dörrar kan registreras och låsas på avstånd.