PRO Körjournal

Registrera dina körningar.

  • Enkel registrering av alla körningar, även vid flera förare av samma fordon.
  • Potential för ruttoptimering tack vare översiktlig visning av körda rutter.
  • Se all information från din dator, läsplatta eller mobil.
  • Enkelt att skilja mellan privata körningar och körningar i tjänsten.