Mercedes PRO connect -
digital tjänst för transportbilar

Förbinder transportbilar och människor på ett intelligent sätt.

Den professionella konnektivitets- och vagnparkslösningen Mercedes PRO connect¹ förbinder företagets transportbilar med vagnparkscheferna. Denna digitala lösning förenklar förutsättningarna att öka både effektiviteten och produktiviteten inom såväl företagsledning och internkontroll.

Upptäck de många fördelarna. Från minimala stilleståndstider och möjligheten att förutse administration av servicearbete till tydligt presenterad data och fordonsuppgifter redo för analys. Driftsekonomi har aldrig varit så lättöverskådligt!

Fördelarna med Mercedes PRO connect?

Gör livet lite enklare. Mercedes PRO connect är utvecklad för att förenkla arbetsvardagen för både fordonsansvariga, vagnparkschefer och förare.

Mercedes PRO connect hjälper dig att:

1. Förenkla och optimera underhållsplaneringen. Med hjälp av enkla trafikljussymboler missar du inte några servicetillfällen.

2. Tillgå överskådliga fordonsdata. Fordonsuppgifterna kan hämtas när som helst och hjälper till vid planering.

3. Undvika onödiga merkostnader. Istället kan kommande servicetillfällen planeras effektivt och risken för driftstopp minskar.

Hur fungerar Mercedes PRO connect i praktiken?

Effektivisera era körningar.
Ha rätt distributionsbil redo.

Tajming är allt - speciellt med en distributionsbil ute på uppdrag. Med hjälp av Mercedes PRO connect RIGHT-ON-TIME kan du som fordonsägare ha full uppsikt över alla transportbilars position i realtid och därmed planera alla körningar ännu effektivare. Med alla fordonsuppgifter framför dig kan du som fordonsägare arbeta mer proaktivt och välja rätt förare för uppdraget utifrån varje distributionsbils förutsättningar - från bränslenivå till trafiksituation. Tilldela körningen och håll föraren informerad genom smidig kommunikation via Mercedes PRO bil-app². Fördelar:
 • Effektiv planering av uppdrag
 • Fordonets position kan hämtas när som helst
 • Optimering av arbetstider och kapacitet
 • Enkel kommunikation med föraren via Mercedes PRO Adapter-appen²

Proaktiv hantering av bilservice.

En stillastående transportbil som kunnat vara ute i tjänst är något alla vill undvika. Mercedes PRO connect erbjuder CHECK-THE-FLEET som håller dig informerad och hjälper dig planera in kommande tillfällen för bilservice. Er valda auktoriserade Mercedes-Benz serviceverkstad skickar en detaljerad offert med prisförslag så ni kan planera både era körningar och kostnader mer effektivt och undvika merkostnader.

Fördelar:

 • Förenklad och optimerad underhållsplanering
 • Hämta fordonsstatus i vagnparken när som helst
 • Bättre tillgänglighet och värdebeständighet för bilarna
 • Undvik onödiga merkostnader

Fordonsuppgifter som främjar verksamhetsoptimering.

Mercedes PRO connect GO-FOR-BUSINESS gör arbetsvardagen enklare för företagare. Samla all viktig information på en plats i ett överskådligt format för att enklare kunna analysera och planera era körningar. Skräddarsy dina dashboards med just den information som är viktig för dig och din verksamhet. Med alla digitala körjournaler samlade kan du även smidigt sköta fakturering och enkelt skilja mellan privata körningar och körningar i arbetet.

Fördelar:

 • Bättre översikt över körningar och transportbilarnas skick
 • Förenklad ledning och verksamhetsoptimering
 • Bättre ordning i bokföringen

Mercedes PRO connect består av tre delar:

1. Digitalt verktyg för fordonsadministration

Mercedes PRO connect är ett digitalt verktyg för fordonsadministration, som ger vagnparkschefer en översikt över hela vagnparken. Som fordonsansvarig får du möjlighet att planera körningar och kommunicera med förare i realtid. Allt efter behov kan du skräddarsy dina dashboards i verktyget så du filtrerar ut den informationen som är extra viktig för dig. 

Alltid översikt över vagnparken.

Som trafikledare vill du ha full kontroll över alla körningar för att kunna planera rutterna ännu mer effektivt. Med Mercedes PRO connect kan bilarnas position och information om trafiksituationen kan hämtas så gott som i realtid. Även den automatiska områdesövervakningen (geofencing) och inställning av adresser, t.ex. viktiga kunder på platsen, förbättrar översikten för vagnparkschefen.

Viktiga fordonsdata är överskådligt presenterade.

När du som vagnparkschef känner till statusen på transportbilarna kan du minimera stilleståndstiderna. Tack vare regelbundet överförda uppgifter om bilarnas skick och översiktligt presenterade data kan du som vagnparkschefen alltid ha full koll.

2. Mercedes bil-app

Möt en intelligent bil-app. Via Mercedes PRO Adapter-appen² kan föraren hämta värdefull information om transportbilen och sina körningar. Fordonsdata överförs regelbundet och automatiskt till bil-appen och du kan ha regelbunden kommunikation med din vagnparkschef eller trafikledare genom den smidiga chattfunktionen.  

Enklare administration och bättre översikt.

Via Mercedes PRO bil-app kan du ta del av digitala körjournaler, ett smidigt och miljövänligt alternativ till körjournaler i pappersform, så att förarna kan fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Mercedes PRO Adapter-appen dokumenterar alla körningar och du kan enkelt exportera data från bil-appen. Förarens personliga integritet skyddas genom att en körning kan markeras som ”privat”.

En bil-app som alltid håller dig informerad².

Mercedes PRO bil-app öppnar upp för möjligheten att sköta en effektiv kommunikation mellan förare och trafikledning. Tack vare vagnparkskommunikationen kan förarna ta emot information på ett säkert och effektivt sätt centralt från bil-appen i sin smartphone med viktiga fordonsuppgifter, aktuell trafiksituation eller nya körningar. Likaså skickas övriga meddelanden, adresser och telefonnummer tryggt till förarens smartphone via bil-appen.

3. Mercedes PRO Adapter

Här är tillbehöret som gör det hela möjligt. Med Mercedes PRO Adapter ökar du transparensen i er vagnparksadministration. Som förare kopplar du enkelt adaptern till din transportbil för att få tillgång till bil-appens alla funktioner i din smartphone. Välkommen till en värld av uppkopplade transportbilar! 

Länken mellan vagnparken och föraren.

Mercedes PRO Adapter är vår första kompakta maskinvarulösning som förbereder din transportbil för användning av Mercedes PRO connect digitala tjänsterna och en innovativ uppkopplad värld.

Adaptern installeras i transportbilen via OBD-II-uttaget. Den tillhandahåller värdefulla fordonsdata som enkelt kan överföras, iordningställas och analyseras. Som en kommunikationslänk mellan verktyget för fordonsadministration och Mercedes PRO Adapter-appen² ger Mercedes PRO Adapter åtkomst till alla fördelar med Mercedes PRO connect. Mercedes PRO Adapter innebär alltså en win-win-situation för såväl vagnparksledning som förare, eftersom det dagliga arbetet fungerar smidigare och mer effektivt ju bättre kommunikationen mellan alla aktörer fungerar.

1 Mercedes PRO connect, konnektivitets- och vagnparkslösningen, finns till en början tillgänglig till Vito och Sprinter.
I bilar med utrustningen motortomgångsfunktion (kod: MW1) finns det funktionsbegränsningar vid tjänsten Digital körjournal. När motortomgångsfunktionen är aktiv registreras endast en körning.

2 Mercedes PRO Adapter-appen får inte hanteras under körning. Följ alltid gällande nationella lagar om användning av smartphone i bilen under körning.

Support
E-post: mproconnect.swe@cac.mercedes-benz.com
Telefon: 00 800 3 7 77 77 77*
*Du når oss mån-sön dygnet runt.